Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
KrowiPlacek
Drugi rok stoi tam, za firanką Nie wybaczy mu, że on poszedł z tamtą
— moralne salto
Reposted fromsistersofmercy sistersofmercy
KrowiPlacek
Ja lubię dziwaków. Raczej trudno zaufać komuś, kto na takim świecie umie zwyczajnie wyglądać i normalnie żyć.
— Haruki Murakami
Reposted frominto-black into-black viapatrzpodnogi patrzpodnogi
KrowiPlacek
KrowiPlacek

Żeby zdobyć się na takie poświęcenie, na zniknięcie z życia drugiej osoby dla jej dobra, musisz ją kochać naprawdę.

— Milena Agus "Ból kamieni"
Reposted fromcynamon cynamon viae-modalna-art e-modalna-art
KrowiPlacek
3746 466f 500
Reposted frompiehus piehus viahepi hepi
KrowiPlacek
piję wodę z cytryną, jestem dorosłą dziewczyną
— fb.com/prosteformyliryczne
Reposted frompierdolony pierdolony
KrowiPlacek
7108 73dc 500
Reposted fromDarthWillow DarthWillow
KrowiPlacek
7112 ddd9
Reposted frompastelowe pastelowe
KrowiPlacek
7246 718e 500
Reposted fromelles elles
KrowiPlacek
7278 9ada 500
Reposted fromu-dit u-dit
KrowiPlacek
7355 9d10 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion
KrowiPlacek
7659 1ca8 500
Reposted frompsychiczneblizny psychiczneblizny
KrowiPlacek
Reposted fromPoranny Poranny
KrowiPlacek
I coś mieszkało w jej oczach, jakaś dziwna nostalgia, złamanie, skwaszenie.
— J. Żulczyk
Reposted fromaleander aleander
KrowiPlacek

Przecież o to właśnie w życiu chodzi. Nie o wakacje, kolacje w knajpach i pragnienie posiadania więcej rzeczy, ale o to, by napić się razem herbaty i przytulić po długim dniu. (...) A także o uczciwość, prawdę i zaufanie, o stworzenie bezpiecznego, ciepłego schronienia dla tych, których się kocha.

— Alex Marwood
Reposted frommadameimperfect madameimperfect
KrowiPlacek
6537 7050
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805
KrowiPlacek


my neighbor inc
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon
KrowiPlacek
6581 d610 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaoskus oskus
KrowiPlacek
1503 3a14 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaFlowialiusz Flowialiusz
KrowiPlacek
Dbaj o przyjaciół. Jeśli masz 20 kilka lat, rozejrzyj się dookoła siebie i zobaczysz tam osoby, które mogą ci towarzyszyć przez resztę życia. Przyjaźń wymaga dużej ilości taniego alkoholu, długich rozmów do świtu, długich wyjazdów zapchanym pociągiem, a czasem i trzymania za włosy, gdy ktoś rzyga do kibla.
— pokolenie ikea
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl