Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
KrowiPlacek
9260 5447 500
Reposted fromzciach zciach
KrowiPlacek
9344 c03d 500
Reposted fromTalkAboutMe TalkAboutMe
KrowiPlacek
Łatwiej powiedzieć „nie” na początku niż na końcu.
— Leonardo da Vinci
Reposted fromagatiszka agatiszka
KrowiPlacek
Ważne komponenty miłości to czułość i namiętność. Ludzie przywiązują do nich ogromną wagę. Nie bez powodu - nie można ich udawać, nie sposób zakłamywać. Nie da się, przez wyrachowany czy miłosierny rozum, zmuszać do pożądania. Najgłębsza empatia nie urodzi tkliwości, która jest najbardziej autentycznym odruchem kochającego serca. Można komuś bezgranicznie ufać, być szczerze oddanym, rozumieć się bez słów, pięknie różnić. Tworzyć mądre, spokojne stadło, mieć ze sobą stały kontakt, czuć prawdziwą więź. Wspólnie harmonijnie żeglować przez życie... Jednak czułość i pożądanie żyją trochę na własnych prawach. Sztuka miłości nie do końca opanowana. Ale przyznajcie sami, czy ta jej nieobliczalna, niewyrachowana magia nie jest właściwie najpiękniejsza?
— Piotr Pietucha
Reposted frommhsa mhsa
KrowiPlacek
Wolę siodło niż tramwaj, niebo usiane gwiazdami niż dach nad głową, trudny szlak, prowadzący w nieznane niż wyasfaltowaną szosę i głęboki spokój dzikich ostępów niż rozgoryczenie, jakie wywołuje miasto.
Reposted fromupinthesky upinthesky
KrowiPlacek
"Jakże mam nie być wilkiem stepowym i obdartym pustelnikiem, skoro, żyję w świecie, którego celów nie podzielam, którego radości są mi wszystkie obce"

— ~H.Hesse.
KrowiPlacek
Ty się bólu nie boisz. Ty się boisz pieszczot, boisz się bo ich nie znasz, przyjemność osłabia czujność, odwraca uwagę, ktoś mógłby się do Ciebie włamać, okraść z ciebie samego, to niebezpieczne.
— Wojciech Kuczok - Senność
Reposted fromscharlotte0 scharlotte0
KrowiPlacek
Potrzeba wiele odwagi, by postawić kogoś na pierwszym miejscu w swoim życiu. 
Dlatego tak wiele osób nigdy nie dowie się, czym jest miłość.
— Autor nieznany
KrowiPlacek
Reposted fromshakeme shakeme viaszpaqus szpaqus
KrowiPlacek
Reposted fromNanaya Nanaya viaSilentForest SilentForest
KrowiPlacek
Ludzie milczą. Uważają, że to najlepsze wyjście. Że kiedy zamkną usta za murem, to serce przestanie czuć. 

Ludzie się mylą. Milczenie potrafi okaleczyć najbardziej. Potrafi wypalić ranę. Potrafi zabić obłok. 
— Kaja Kowalewska / Melanżcholie
Reposted fromimpulsivee impulsivee viaSilentForest SilentForest
KrowiPlacek
KrowiPlacek
8770 ad47 500
Reposted fromexistential existential
KrowiPlacek

Związki są po to abyśmy rozumieli marzenia drugiej osoby. Abyśmy rozmawiali o nich. Mimo, że czasami masz ochotę zajebać tę drugą osobę siekierą, a ona ciebie tłuczkiem. Wszystko da się wynegocjować. Jeśli tylko pogadacie ze sobą o godzinę dłużej.

Reposted fromxsneakyx xsneakyx
KrowiPlacek
8850 f6fc 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion
KrowiPlacek
3661 4350 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viaaugustus augustus
KrowiPlacek
Reposted fromFlau Flau viaschaaf schaaf
KrowiPlacek
Kobiety, nie jesteście centrum rehabilitacyjnym dla źle wychowanych mężczyzn. To nie wasze zadanie zmieniać ich, wychowywać czy im matkować. Potrzebujecie partnera, a nie projektu.
— Julia Roberts
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viablackatlass blackatlass
KrowiPlacek
Nikt mi nigdy tego nie powiedział.
Że to jest ważne, co ja czuję.
Że mogę czuć.
Nikt mnie nigdy o to nie pytał.
— M Halber "Najgorszy człowiek na świcie"
Reposted fromwwannie wwannie viakerkun kerkun
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl