Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
KrowiPlacek
7349 da46 500
Reposted frommyu myu viayouaresonaive youaresonaive
KrowiPlacek
0364 6865 500
KrowiPlacek
Jeśli podasz mu wszystko na tacy, będzie syty - a to znaczy, że nie będzie pragnął więcej.
— Sherry Argov
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapamieciodlegle pamieciodlegle
KrowiPlacek
KrowiPlacek
KrowiPlacek
8559 382a
Reposted frommeem meem viasucznik sucznik
KrowiPlacek
0246 db7c 500
Reposted fromneverragain neverragain viamodalna modalna
KrowiPlacek
Tego dnia, gdy dziecko zrozumie, że żaden dorosły nie jest doskonały - staje się nastolatkiem. Tego dnia, gdy im wybacza - staje się dorosłym. Tego dnia, gdy wybacza sobie - staje się mądrym.
— Olden Nolan
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaBloodEve BloodEve
KrowiPlacek
Zrozumiała, że nie samo czekanie jest najgorsze, ale to, co sobie wtedy wyobrażasz.
— Arturo Pérez-Reverte
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacomiendolirica comiendolirica
KrowiPlacek
8523 a3ea
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaPoranny Poranny
KrowiPlacek
Ludzie tak wielu uczuć nie rozumieją. Wydaje im się, że samotność to deficyt czyjejś obecności, brak drugiej osoby, kogoś bliskiego. A przecież dookoła widzą ludzi, którzy też ją czują, chociaż żyją w związkach, mieszkają z innymi, mają dzieci. Dlatego powiem Ci coś. Samotność to nie jest pustka dookoła Ciebie, to pustka w Tobie.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromlovvie lovvie viadirtyliar dirtyliar
KrowiPlacek
Żyjemy dwoma życiami. Tym, które widzą inni. I tym, w którym jesteśmy sami
— pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viashitsuri shitsuri
KrowiPlacek
4506 d76b 500
Reposted fromoll oll viaPrzygnebiona Przygnebiona
KrowiPlacek
Mam teraz trudne rzeczy do przeżycia ze sobą samą. Tu mi nikt nie pomoże, nikt tu za mną nie pójdzie. Lepiej mnie tak zostawić.
— Zofia Nałkowska, "Granica"
Reposted fromemkaaaaa90 emkaaaaa90 viaister ister
KrowiPlacek
4377 13dd
Bo co raz się zobaczyło...
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaedhell edhell
KrowiPlacek
6801 68f6 500
Małgorzata Halber, Najgorszy człowiek na świecie
KrowiPlacek
Kiedy los nam nie sprzyja, w głębi serca wszyscy jesteśmy egoistami i wszyscy wznosimy te same modły: tylko nie ja, tylko nie ja, jeszcze nie teraz.
— Simon Beckett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapamieciodlegle pamieciodlegle
KrowiPlacek

Zwyczajnie Cię potrzebuję. Już, za 7 minut, wczoraj, za pół godziny, trzy dni temu, za trzy dni o poranku. Na chwilę, na kawę, na obiad, na spacer, na łzy, na smutki, na splecione dłonie, na ciche pomrukiwania, na małe i duże kłótnie. Na zawsze.

— ...
Reposted fromataszka ataszka viaalliwantisyou alliwantisyou
KrowiPlacek
Kilometry, waga, wzrost i wiek są tylko liczbami, a jeśli pokochałeś czyjeś serce, to te jednostki niczego nie zmienią.
Reposted fromjamaicanbeat jamaicanbeat
KrowiPlacek
A gdybyś zatęsknił - nie stchórz i napisz.
Reposted fromthesmajl thesmajl viawastedtime wastedtime
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl