Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
KrowiPlacek
Nie bój się miłości tylko dlatego, że poprzednia odcięła Ci nogi, gdyż następna może Ci ofiarować skrzydła.
Reposted fromxalchemic xalchemic viaSkydelan Skydelan
KrowiPlacek
przez żarty mówi się wiele prawdy
Reposted fromkarr4mba karr4mba viaSkydelan Skydelan
KrowiPlacek
Właśnie wróciłem z miejsca, gdzie byłem duszą towarzystwa, a z ust mych płynęły nieustannie dowcipy, śmiali się wszyscy, byłem podziwiany - ale myślami byłem daleko, na krańcu świata.
Wyszedłem i chciałem się zastrzelić.
— Soren Kierkegaard
Reposted fromxalchemic xalchemic viaSkydelan Skydelan
KrowiPlacek
KrowiPlacek
6250 760d
Reposted fromZiomeczek Ziomeczek viartmn rtmn
KrowiPlacek

Zapisz
Reposted fromnieobecnosc nieobecnosc viartmn rtmn
KrowiPlacek
0495 8d6d 500
Reposted fromdozylnie dozylnie viaSkydelan Skydelan
Łączyła nas relacja, ta z rodzaju relacji, o które człowiek zapytany z bólem serca i przez zaciśnięte zęby kłamie wbrew sobie i odpowiada, że to nic takiego.
— (via swiatniedlanas)
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaSkydelan Skydelan
KrowiPlacek

Nie wierzę w brak czasu i inne wymówki. Jeśli komuś na Tobie zależy to zrobi wszystko, żeby się z Tobą spotkać i być przy Tobie. Zawsze jest czas na znak, na ten krótki sygnał: Ty jesteś dla mnie ważna i to właśnie Tobą chcę wypełniać moje życie! Amen.

— Rafał Wicijowski
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaSkydelan Skydelan
KrowiPlacek
Nic tak nie wzrusza mężczyzny, jak łzy kobiety, którą kochać zaczyna, i nic nie drażni go tak, jak łzy kobiety, którą kochać przestaje.
— Maryla Wolska
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viaSkydelan Skydelan
KrowiPlacek
Nasza historia zakończyła się, zanim jeszcze w ogóle się zaczęła. Uchwyciłam się iluzji. Nadszedł czas by się od niej uwolnić. 
— "Lisia Dolina", Cherlotte Link
Reposted fromlittle-things little-things viaSkydelan Skydelan
KrowiPlacek
Każdy dotyk ma echo.
— Marcin Świetlicki
Reposted frompesy pesy viaSkydelan Skydelan
KrowiPlacek

Chciałam się zakochać w kimś przystojniejszym, ale zakochałam się w tobie. Nic na to nie poradzę.
— Haruki Murakami – Norwegian Wood
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viaSkydelan Skydelan
KrowiPlacek
Najtrudniejszą rzeczą w życiu jest nieodzywanie się do kogoś, z kim rozmawiałeś każdego dnia.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSkydelan Skydelan
KrowiPlacek
Mogłam wtedy nie wracać. Chociaż nie można używać trybu przypuszczającego w czasie przeszłym. Od tego można umrzeć, poza tym, to nie przystoi rozsądnym ludziom.
— J. Żulczyk
Reposted fromasalluhi asalluhi viaSkydelan Skydelan
KrowiPlacek

Jeżeli ktoś sprawia, że się uśmiechasz to nie udawaj, że to nic nie znaczy.

Reposted fromizunia6644 izunia6644 viaSkydelan Skydelan
KrowiPlacek
Mam w sobie optymizm i upór. Nawet kiedy leżę i ryczę, jestem załamana i chcę się zabić, to i tak w końcu wstaję. Taki charakter.
— Małgorzata Potocka
Reposted fromxalchemic xalchemic viaSkydelan Skydelan
KrowiPlacek
Kochanie, ludzie to gorsza trucizna aniżeli alkohol i tytoń.
— Erich Maria Remarque
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajestemjeden jestemjeden
KrowiPlacek
Nie ma nic trwalszego od troski, miłości, docenienia i bezpieczeństwa, które otrzymujemy od rodziców. Wszystko, co jako dzieci, dostajemy od matki i ojca, zostaje z nami do końca życia. Wszystko, czego nie dostajemy, również
— Leszek Legut
KrowiPlacek
Zbiegi okoliczności nie istnieją. Na świecie są miliony ludzi i duchy dopilnują, żebyś większości z nich nigdy nie musiał spotykać. Ale z kilkoma osobami jesteś związany i duchy będą krzyżować wasze drogi, tak je plącząc, aż wreszcie się połączą.
— Jodi Picoult – "Jak z obrazka"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl