Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
KrowiPlacek
Prawdziwy związek to nie symbioza, ale współpraca dwóch wolnych, świadomych istot.
— A. Jodorowsky
Reposted fromstonerr stonerr viagosiuuaam16 gosiuuaam16
KrowiPlacek
Ale w miarę czekania przestaje się już czekać.
— Albert Camus
KrowiPlacek
1444 90f9 500
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viabe-yourself be-yourself
Kobiety bywają zazdrosne o nieobecność.
— (via wielkimarzyciel)
4160 1e8c
KrowiPlacek
To jest ogromna intymność dotykać cudzych włosów, gdy nie jest się opłacaną za to fryzjerką, prawda?
— Wiśniewski - "Grand"
KrowiPlacek
5953 908b 500
Reposted fromDennkost Dennkost vialexxie lexxie
KrowiPlacek
Przebywanie z osobami było dla mnie nieznośne, bo nie wiedziałam, co mówić.
— najgorszy człowiek na świecie
Reposted frommeowmeoww meowmeoww viauciekam uciekam
KrowiPlacek
Do najprzyjemniejszych momentów w życiu należą te, kiedy nie możesz przestać się uśmiechać po spotkaniu lub rozmowie.
— Stephen King
Reposted fromherside herside viaanecianow anecianow
KrowiPlacek
6068 5eaa
Reposted fromLadykwa Ladykwa viamodalna modalna
KrowiPlacek
5468 25a2 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viaeternaljourney eternaljourney
KrowiPlacek
9224 7246
świrszczyńska. gorzko w sumie. 
Reposted fromrol rol viacomiendolirica comiendolirica
KrowiPlacek
9847 d908
Reposted fromoiv13 oiv13 viaazazel azazel
KrowiPlacek
1536 2ba5 500
Reposted fromkrzysk krzysk viakotfica kotfica
KrowiPlacek
8893 2837 500
Reposted frombittersweetme bittersweetme viaazazel azazel
KrowiPlacek

Akceptacja to największy komplement, jaki można otrzymać.

— Maciej Frączyk "Zeznania Niekrytego Krytyka"
Reposted frompusiek pusiek viaeternaljourney eternaljourney
KrowiPlacek
Każdy potrzebuje człowieka, do którego może się odezwać i powiedzieć: "Jest mi dzisiaj źle, nie wiem, co robić
— Elżbieta Penderecka
Reposted fromkarna karna viaeternaljourney eternaljourney
KrowiPlacek
Kiedy jest Ci źle a pierwszy numer, pod który dzwonisz nie odbiera, to znaczy, że czas zmienić swój pierwszy numer.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viabadgal badgal
KrowiPlacek
Za bardzo kochała. Te właśnie psują wszystko najszybciej i najdokładniej. Chcą dostać tyle samo, ile dają i pewnego dnia wali się wszystko. Wtedy odchodzą.
— Marek Hłasko – Sowa, córka piekarza
Reposted frompapiertiger papiertiger viaguwno1 guwno1
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl