Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
KrowiPlacek
Reposted frombluuu bluuu vialitka litka
KrowiPlacek
3957 9447
Reposted fromkniepuder kniepuder viaKobajashi Kobajashi
KrowiPlacek
Jeśli na czymś ci zależy, nie patrz czy inni to akceptują 
KrowiPlacek
Ze zdumieniem słuchałam, gdy mówił, że zdrada jest dopiero wówczas, gdy zamiast żonie coś ważnego „jako pierwszej osobie pragnie się natychmiast opowiedzieć innej kobiecie” i „żeby zdradzić nie trzeba wcale wychodzić z domu, bo wystarczy mieć telefon lub dostęp do Internetu.
— J.L. Wiśniewski
Reposted fromzyta zyta viaiwannatobelovedbyu iwannatobelovedbyu
KrowiPlacek
Znajdź kogoś z kim możesz się śmiać ze wszystkiego, a reszta się jakoś ułoży. 
KrowiPlacek
Zbyt często nie sięgamy po to, czego chcemy, tylko bierzemy to, co jest. Rozkładamy ręce i mówimy „tak wyszło”. Nie walczymy o lepszą pracę, nie naprawiamy związków – siadamy na dupie i narzekamy. Boimy się ryzyka, zmian, boimy się żyć, szukamy wiecznych wymówek. Czasem dobrze się wypierdolić, żeby potem wstać i być silniejszym. Zacząć żyć po swojemu...
— B. (z listów do Czarnego na pokolenieikea.com)
KrowiPlacek
3584 0b63
Reposted fromdusielecc dusielecc viapchamtensyf pchamtensyf
KrowiPlacek
KrowiPlacek
Chcesz pięknego życia? To zacznij od nowa, i od nowa, i od nowa aż dostaniesz to o co chodzi. Rób to, czego najczęściej się boisz, a ludzie boją się dwóch rzeczy: zaczynania nowego i kończenia starego. Lawirują pomiędzy nimi, bo może samo wyjdzie. Zwykle nie wychodzi.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakasiakocimietka kasiakocimietka
KrowiPlacek
9495 7ebf
Reposted fromfeels feels vialajla lajla
KrowiPlacek
Tatra Mountains, Poland.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind vialetmeget letmeget
KrowiPlacek
KrowiPlacek
2542 dd23 500
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine vianatory natory
KrowiPlacek
Najgorzej jest nie nadawać się do związku, a jednocześnie mieć w sobie gigantyczne pokłady miłości.
KrowiPlacek
Nie mów 'może', jeśli chcesz powiedzieć 'nie'.
— tumblr
Reposted fromnoirchocotte noirchocotte vialajla lajla
KrowiPlacek
W każdym związku - na początku, w połowie czy pod koniec - następuje taka chwila, w której wszystko zależy od jednego słowa albo zdania. Czasem jedno spojrzenie potrafi odbudować związek lub zburzyć go raz na zawsze.
— Jonathan Carroll
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialajla lajla
5968 59f4 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaczoo czoo
KrowiPlacek
Dziękuj Bogu, że nie spełnia wszystkich Twoich próśb.
Reposted fromorchis orchis viaSurvivedGirl SurvivedGirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl