Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
KrowiPlacek
piję wodę z cytryną, jestem dorosłą dziewczyną
— fb.com/prosteformyliryczne
Reposted frompierdolony pierdolony
KrowiPlacek
7108 73dc 500
Reposted fromDarthWillow DarthWillow
KrowiPlacek
7112 ddd9
Reposted frompastelowe pastelowe
KrowiPlacek
7246 718e 500
Reposted fromelles elles
KrowiPlacek
7278 9ada 500
Reposted fromu-dit u-dit
KrowiPlacek
7355 9d10 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion
KrowiPlacek
7659 1ca8 500
Reposted frompsychiczneblizny psychiczneblizny
KrowiPlacek
Reposted fromPoranny Poranny
KrowiPlacek
I coś mieszkało w jej oczach, jakaś dziwna nostalgia, złamanie, skwaszenie.
— J. Żulczyk
Reposted fromaleander aleander
KrowiPlacek

Przecież o to właśnie w życiu chodzi. Nie o wakacje, kolacje w knajpach i pragnienie posiadania więcej rzeczy, ale o to, by napić się razem herbaty i przytulić po długim dniu. (...) A także o uczciwość, prawdę i zaufanie, o stworzenie bezpiecznego, ciepłego schronienia dla tych, których się kocha.

— Alex Marwood
Reposted frommadameimperfect madameimperfect
KrowiPlacek
6537 7050
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805
KrowiPlacek


my neighbor inc
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon
KrowiPlacek
6581 d610 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaoskus oskus
KrowiPlacek
1503 3a14 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaFlowialiusz Flowialiusz
KrowiPlacek
Dbaj o przyjaciół. Jeśli masz 20 kilka lat, rozejrzyj się dookoła siebie i zobaczysz tam osoby, które mogą ci towarzyszyć przez resztę życia. Przyjaźń wymaga dużej ilości taniego alkoholu, długich rozmów do świtu, długich wyjazdów zapchanym pociągiem, a czasem i trzymania za włosy, gdy ktoś rzyga do kibla.
— pokolenie ikea
KrowiPlacek
I w pewnym momencie dochodzisz do wniosku, że brakuje ci tego. Imprez do rana i leczenia nad ranem moralnego koca kolejnym winem, całonocnych szczerych rozmów, planowania przyszłości, weekendowych wypadów nad morze, gdy masz 7 godzin drogi w jedną stronę. Brakuje wspólnie pitej ziołowej herbaty i tej 0.7 wódki robionej na dwie w ciągu godziny. Spania pod namiotem, gdy na dworze piździ jak w kieleckim i przesiadywania z blantem na balkonie. Brakuje tak wielu momentów, które odeszły na zawsze...
Reposted frompozakontrola pozakontrola viacannellle cannellle
KrowiPlacek
7744 2d5c 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viapomsa pomsa
KrowiPlacek
Życzę Ci, abyś mógł trzymać dzisiaj za rękę osobę, z którą pragniesz być. Osobę na widok, której dostajesz dreszczy. Osobę, na głos której Twoje serce zmienia rytm. Osobę, o której śnisz. Nie idź na kompromis z własnym sercem. To się nie sprawdzi.
— N. Belcik
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafunnybryana funnybryana
7682 574a 500
Reposted fromokaydokeyloki okaydokeyloki viapannakies pannakies
KrowiPlacek
Lubię jesień… Jesień jakby usprawiedliwia depresję, jesienią nie trzeba być młodym, zdrowym, aktywnym jak latem, jesienią można sobie popłakać, jesień to pora ludzi samotnych.
— Paweł Pollak
Reposted fromstercum stercum
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl