Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
staraj się nie czuć
nie przyzwyczajaj się
nie mów że kochasz
kochanie kończy się źle
— (via jestemzmeczony)
Reposted fromsoplica soplica viaRybciaaa Rybciaaa
KrowiPlacek
Mama zawsze mi mówiła: „Niczego nie ułatwiaj mężczyźnie. Jeśli cię kocha, to cię znajdzie, choćbyś nie wiem gdzie była, zdobędzie cię nawet spod ziemi. A jak mu będziesz pomagać, to choćbyś podała się na srebrnej tacy, nic z tego nie będzie. Pamiętaj, nigdy nie ułatwiaj mężczyźnie”. Miałam te słowa „wdrukowane” w mózgu i w moim przypadku sprawdziły się. Mój mąż mówi, że nikt go w życiu tak nie umęczył jak ja. Teraz śmieje się z tego, ale ja jestem jego żoną.
— Magdalena Mielcarz
KrowiPlacek
W dzisiejszych czasach ludzie zbyt wiele myślą i niepotrzebnie wszystko analizują.
— Lucinda Riley
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaselsey selsey
KrowiPlacek
Zdarza się niekiedy ,że zobaczywszy zupełnie nieznanych ludzi, zaczynają nas oni nagle i nieodparcie zajmować już od momentu w którym ich ujrzeliśmy, zanim jeszcze padnie jakiekolwiek słowo.
— zbrodnia i kara
Reposted fromSkydelan Skydelan viaSalute Salute
KrowiPlacek
0505 da72
Reposted fromzciach zciach viameem meem
KrowiPlacek
7559 33ec 500
Reposted fromrol rol viaslova slova
KrowiPlacek
4783 693c 500
Reposted fromaskman askman viaslova slova
KrowiPlacek
Facebook:Znacie moje imię, nie znacie mojej historii
Zupa:Znacie moją historię, nie znacie mojego imienia
— dokładnie
Reposted frombadz-przy-mnie badz-przy-mnie viawez-wyjdz wez-wyjdz
KrowiPlacek
Astenia - stan układu nerwowego charakteryzujący się klinicznie zmęczeniem, wyczerpaniem, osłabieniem, obniżonym progiem pobudzenia, chwiejnością nastroju, zaburzeniami wegetatywnymi i snu
Reposted fromsmc smc viablaszczu blaszczu
KrowiPlacek
Miałem zły dzień. Tydzień. Miesiąc. Rok. Życie. Cholera jasna.
— Charles Bukowski
KrowiPlacek
7569 55e8
Reposted frompelnaironii pelnaironii viadefenceless defenceless
KrowiPlacek
KrowiPlacek
Nie byłam sobą przez kilka miesięcy, ale nikt nawet tego nie zauważył.
— wieczornie
Reposted fromweightless weightless viajagaanime jagaanime
KrowiPlacek
Ty nawet odchodzić nie umiesz. Wracasz jak czkawka - ani Cię zapić, ani przespać.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromborn2die born2die viajagaanime jagaanime
KrowiPlacek
9451 1be1 500
Reposted fromstoerenfrieda stoerenfrieda viaampajewska ampajewska
KrowiPlacek
Mam dwie dusze, jedną, która płacze, i drugą, która się śmieje. Ta szamotanina nastrojów to jestem ja. 
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromMissTake MissTake viajagaanime jagaanime
KrowiPlacek
Bo wiecie, co jest prawdziwym problemem w związku? Brak szacunku. Agresja. Zazdrość. Nieufność. Przemoc. Wyzysk i niesprawiedliwość, rutyna, brak zainteresowania i czasu. Ale nie romantyzm czy jego brak. Wspólne życie to przede wszystkim wzajemne wsparcie, ciepło i ogromne pokłady miłości, wierności i cierpliwości. To poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji. Świadomość tego, że znalazło się przy kimś swój dom. To pewność jutra, brak strachu. Wspólne cele, marzenia i pragnienia, ale też świadomość wzajemnych potrzeb i nieprzeciętne pragnienie zaspokajania ich.
http://www.wyrwanezkontekstu.pl/relacje/alfabet-udanego-zwiazku-r-jak-romantyzm/
Reposted fromheartbreak heartbreak
KrowiPlacek
Słówko na dziś: dystymia -długotrwałe, przewlekłe obniżenie nastroju o przebiegu łagodniejszym niż w przypadku depresji endogennej. Zazwyczaj pozostaje nierozpoznana i nieleczona, mając przy tym duży wpływ na życie chorego i jego bliskich. Nieleczona dystymia może trwać nawet całe życie. Zazwyczaj chory tak bardzo przyzwyczaja się do ciągle obniżonego nastroju, że wydaje mu się on normalnym elementem jego osobowości.
Reposted fromwagabunda wagabunda viaviolethill violethill
KrowiPlacek
5266 2e88
Leon.
Reposted fromPoranny Poranny viasm0k1nggnu sm0k1nggnu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl